Chương trình Song ngữ

Chương trình Song ngữ

Chương trình song ngữ ở Wonderkids Academy

Lớp song ngữ Wonderkids Academy được xây dựng theo tiêu chuẩn Phần Lan, từ các hoạt động học, các hoạt động vui chơi cũng như tiêu chí quan sát, đánh giá sự phát triển mọi mặt của trẻ. Sự khác biệt của chương trình song ngữ tại Wonderkids Academy: Cơ hội giao tiếp tiếng Anh tối

Xem thêm