Mô hình HEI Schools (Phần Lan)

Mô hình HEI Schools (Phần Lan)

Mô hình giáo dục HEI Schools (Phần Lan)

Cách giáo dục Phần Lan hiện nay đang đứng top đầu thế giới Mô hình giáo dục ở Phần Lan rất đặc biệt, khiến cho học sinh được tự do phát triển bản thân và không bao giờ sợ tới trường. Phần Lan đứng thứ 3 trong danh sách các quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển nhất thế giới. Khi nhìn vào phương pháp giáo dục

Xem thêm