Học phí

Học phí

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 – 2024

SCHOOL FEE 2023 – 2024

1. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ  của Inter.Campus 1Bấm vào link SAU ĐÂY  để xem chi tiết.

2. HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ  của InterCampus 2: Bấm vào link SAU ĐÂY để xem chi tiết.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ & CHƯƠNG TRÌNH BASIC của Wonderkids Academy Campus 2): Bấm vào link  SAU ĐÂY để xem chi tiết.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ & CHƯƠNG TRÌNH BASIC: Bấm vào link SAU ĐÂY để xem chi tiết.

 

PHÍ  XE ĐƯA RƯỚC

Bấm vào link SAU ĐÂY để xem chi tiết.

Tuyển Sinh

Bài viết liên quan