Quy trình lên kế hoạch – thực hiện – xem lại

Quy trình lên kế hoạch – thực hiện – xem lại

Hoạt động đặc trưng nhất của chương trình Hei Schools là chuỗi lên kế hoạch – thực hiện – xem lại (plan – do- review). Nó bao gồm tất cả các yếu tố của học tập chủ động: vật liệu, thao tác, lựa chọn, ngôn ngữ và suy nghĩ, sự trợ giúp của người lớn. Qua việc lập kế hoạch mỗi ngày, làm theo nó, rồi sau đó xem xét lại việc đã làm, trẻ học được cách rắp nối các ý định của mìnhh và phản hồi dựa trên những hành động mình thực hiện. Trẻ cũng bắt đầu nhận ra mình là người biết suy nghĩ, là người ra quyết định và người giải quyết vấn đề. Trẻ sẽ mang sự tự tin và độc lập này vào những cấp học tiếp theo và sẽ tiếp tục “hưởng lợi’ từ chúng trong suốt cuộc sống sau này.

Vào giờ lên kế hoạch, trẻ sẽ ngồi thành nhóm nhỏ với giáo viên, mỗi trẻ sẽ quyết định sẽ làm gì vào giờ thực hiện – chơi ở khu vực nào, dùng những dụng cụ nào, chơi với ai – và chia sẻ kế hoạch này với giáo viên. Giờ thực hiện sẽ là lúc trẻ tiến hành kế hoạch, một mình hoặc với bạn, sau đó dọn dẹp. Vào giờ xem lại, trẻ sẽ lại ngồi theo nhóm lúc ban đầu để chia sẻ và thảo luận về việc trẻ vừa làm và học hỏi được.

Quy trình Plan-do-review của HighScope khác với các chương trình khác ở điểm giáo viên không chỉ đạo kế hoạch hoặc các hoạt động của trẻ. Trẻ sẽ tự chọn vật liệu, chọn bạn chơi, chọn khu vực chơi, chọn xem mình có định hoàn thành kế hoạch lúc ban đầu hay không… Nếu quan sát qua camera, có thể bạn sẽ thấy có một nhóm trẻ đang sôi nổi chơi trò nấu ăn ở khu vực Nhà vui, đồng thời một bé khác đang nằm dài trên sàn và xem truyện tại khu vực Đọc, hoặc một bé khác đang đeo tai nghe và nhún nhẩy theo nhạc ở góc Âm nhạc và Vận động. Đó là vì mỗi trẻ có một sở thích và lựa chọn khác nhau, và chúng tôi tôn trọng lựa chọn đó.

3 Tuổi – 6 Tuổi Chương trình

Bài viết liên quan