Giờ tự chọn

Giờ tự chọn

Trong chương trình học của Wonderkids Academy dành cho lứa tuổi dưới 3 tuổi, các em sẽ có cơ hội tự thiết kế “môn học” cho mình vào Giờ tự chọn. Tại khu vực Phòng sinh hoạt chung được thiết kế theo các khu vực sở thích, các em sẽ tự lựa chọn khu vực chơi, vật liệu để phục vụ trò chơi cũng như chơi một mình hay chơi cùng bạn. Giáo viên, vào Giờ tự chọn của trẻ, sẽ:

– Chú ý quan sát trẻ khi trẻ chơi và khám phá vật liệu.

– Điều chỉnh hành động để làm theo sự dẫn dắt hoặc ý tưởng của trẻ.

– Tham gia quá trình giao tiếp với trẻ.

– Hỗ trợ sự tương tác giữa trẻ và các bạn.

– Áp dụng “phương pháp giải quyết vấn đề” để giải quyết những mâu thuẫn của trẻ phát sinh trong quá trình chơi.

– Tạo cơ hội cho trẻ lớn hơn thực hiện việc kế hoạch và kể lại việc thực hiện kế hoạch của mình.

– Khuyến khích trẻ cất vật liệu, đồ chơi vào đúng vị trí sau Giờ tự chọn.

1 tuổi – 3 Tuổi Chương trình

Bài viết liên quan