Con bạn được đánh giá như thế nào

Con bạn được đánh giá như thế nào

Các nhà giáo dục đánh giá trẻ để đo lường sự phát triển của trẻ và để biết được chương trình mà trẻ theo học đóng góp thế nào cho sự phát triển đó. Hei School đã phát triển một công cụ đánh giá dựa trên sự quan sát trẻ (Child Observation Record – COR) ở sáu lĩnh vực, tương ứng với 32 chỉ số, và ở mỗi chỉ số là 5 cấp độ khác nhau. Giáo viên tại Wonderkids Academy sẽ quan sát trẻ mỗi ngày, ghi chú lại những gì trẻ làm, trẻ nói một cách khách quan, và sau đó sắp xếp chúng theo chỉ số thích hợp của COR, từ cấp độ (1) đơn giản đến cấp độ (5) phức tạp hơn. Mỗi năm 2 lần, chúng tôi sẽ gửi đến quý phụ huynh bảng đánh giá mức độ phát triển của trẻ, từ đó quý phụ huynh sẽ có được cái nhìn tổng quát về sự phát triển của con mình ở tất cả các lĩnh vực.

I. Sự chủ động:

A. Lựa chọn và lên kế hoạch

B. Giải quyết vấn đề với vật dụng

C. Bắt đầu trò chơi

D. Quan tâm tới nhu cầu cá nhân

II. Quan hệ xã hội

E. Quan hệ với giáo viên

F. Quan hệ với trẻ khác

G. Giải quyết mâu thuẫn cá nhân

H. Hiểu và biểu hiện cảm xúc

III. Sự sáng tạo

I. Làm và xây dựng các mô hình

J. Vẽ và tô màu tranh

K. Đóng kịch

IV. Âm nhạc và vận động

L. Vận động theo nhiều cách khác nhau

M. Vận động với đồ vật

N. Cảm nhận được các nhịp tiết tấu

O. vận động theo nhạc

P. Hát

V. Ngôn ngữ và Đọc, viết

Q. Lắng nghe và hiểu lời nói

R. Sử dụng từ vựng

S. Sử dụng các mẫu câu nói phức tạp

T. Thể hiện nhận thức về âm thanh trong từ

U. Thể hiện kiến thức về sách

V. Sử dụng chữ cái

W. Đọc

X. Viết

VI. Toán và khoa học

Y. Phân loại đồ vật

Z. Xác định các hình mẫu

AA. So sánh đặc tính

BB. Đếm

CC. Xác định vị trí và phương hướng

DD. Xác định sự thay đổi, tiếp nối và nguyên nhân

EE. Xác định vật liệu và đặc tính

FF. Xác định các vật sống và tự nhiên.

3 Tuổi – 6 Tuổi Chương trình

Bài viết liên quan