Con bạn được chăm sóc như thế nào?

Con bạn được chăm sóc như thế nào?

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc học tập của trẻ sẽ phát huy mạnh mẽ trong môi trường mà ở đó, người lớn thể hiện sự ấm áp, quan tậm và tương tác với trẻ theo cách không mang tính chỉ huy. Khi người lớn cư xử như một cộng sự với trẻ, trẻ sẽ tìm đến người lớn để cùng tương tác. Ngược lại, khi người lớn cư xử như một người quản lý, trẻ con sẽ tìm đến họ để tìm sự điều khiển. Hơn nữa, khi người lớn tương tác với trẻ như là cộng sự thay vì quản lý, họ sẽ khuyến khích khả năng giao tiếp hiệu quả của trẻ với người khác.

Vì lý do đó, đội ngũ giáo viên và nhân sự tại Wonderkids Academy luôn chăm sóc và tương tác với trẻ bằng sự tôn trọng, yêu thương, bình đẳng. Chúng tôi thể hiện niềm vui với sự chủ động, tự giác của trẻ, chia sẻ niềm phấn khích của trẻ qua những khám phá, tham gia vào trò chơi của trẻ như những cộng sự, biết được khi nào nên đứng sang bên cạnh, khi nào nên bước vào và tham gia như thế nào để tạo điều kiện cho trẻ giải quyết vấn đề và mở rộng việc học hỏi. Để hỗ trợ ý thức về bản thân của trẻ, chúng tôi quan tâm và nhận biết mọi khía cạnh trong mối quan hệ giữa trẻ và chúng tôi.

3 Tuổi – 6 Tuổi Chương trình

Bài viết liên quan